КРАСОТАТА НА СВЕТА В РЪЦЕТЕ ТИ

Очаквайте обновения ни сайт съвсем скоро

Редакция
гр. София,
бул. „Христофор Колумб“ 43, етаж 9
E-mail: bbc.znanie@s-media.bg
Главен редактор
д-р Владимир Божилов
E-mail: v.bozhilov@s-media.bg
Редактор
Добромир Мортев
E-mail: d.mortev@s-media.bg
Арт директор
Димо Димов
E-mail: d.dimov@s-media.bg
Мениджър реклама
Димитър Хаджиев
телефон: +359 899 942 093
E-mail: d.hadjiev@s-media.bg
Абонамент
Даниела Желязкова
телефон: +359 2 400 66 46
E-mail: subscription@s-media.bg