Екип

Хората на Знание


S Media АД

S Media АД е основана през 2015 година и е една от най-големите медийни групи на българския пазар. Тя е наследник на S Media Team.


Основната й сфера на дейност включва: създаването на периодични издания, спортни сайтове, интернет телевизия, провеждане на събития и извършване на маркетингови услуги.
S Media АД е официален партньор на най-престижните световни издателства:

BBC Worldwide Magazines (за България, Сърбия, Македония, Косово, Албания и Черна гора); The Economist Group; Hello!Limited и Condé Nast International.


S Media АД издава едни от най-предпочитаните и четени списания за любителите на автомобили, мода и лайфстайл, кулинария, наука и знание, политика и икономика. Разнообразното портфолио на групата обхваща най-широк кръг читатели и привлича еднакво както дамската, така и мъжката социално активна аудитория.

Гост - автори

На страниците на сп. ВВС ЗНАНИЕ ще намерите статии от водещи български и международни учени. Част от експертите, с които списанието работи, са:
Акад. Иван Тодоров
Световнопризнат физик-теоретик и специалист в областта на квантовата теория на полето.
Акад. Михаил Маров
Работи в Института за аналитична и геохимия „Вернадски“ в Руската академия на науките и е пионер на роботизираното изследване на Космоса и руската космическа програма.
Акад. Иван Гуцов
Световноизвестен български учен и носител на международната Хумболтова награда.
Чл. кор. проф. Васил Николов
Водещ български археолог. Работи в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

Чл. кор. проф. Илза Пъжева
Работи в Института по биофизика и биомедицинско инженерство, БАН, и е председател на Хумболтовия съюз в България
Проф. д-р Лора Тасева
Работи в Института за балканистика с Център по тракология към БАН и е учен посланик на Фондация „Александър фон Хумболт“ за България.
Проф. д-р Борис Парашкевов
Световноизвестен германист, езиковед, преводач и преподавател. Автор е на над 180 научни публикации в България и чужбина.
Проф. д-р Анна Стойновa
Ръководител на НИЛ „Център за високотехнологични решения в електрониката“ към Технически университет – София.

Проф. доктор на науките Васил Кавърджиков
Директор на Института по механика към БАН.
Проф. д.т.н. Георги Михов
Възпитаник на Факултета по електронна техника и технологии на ТУ и Ректор на университета от ноември 2014 г. Автор и съавтор в над 15 учебника и 160 научни публикации.
Проф. д.т.н. Петър Станков
Ръководител на Центъра за изследване на микроклимат, енергия и околна среда към Технически университет – София
Проф. д-р Иван Кралов
Заместник-ректор по научната и приложна дейност на ТУ-София

Проф. д-р инж. Иво Малаков
Ръководител на лаборатория към Технически университет – София
Доц. д-р Анна Ганева
Фитоеколог и директор на Института по по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.
Д-р Пламен Яйджиев
Доцент в Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН и част от българския екип учени, работещи в Големия ускорител на частици LHC в Швейцария
Доц. д-р Евгени Овчаров
Ръководител на катедра „Астрономия“ към Физически факултет на Софийски университет

Доц. д-р Милена Георгиева
Работи в Лаборатория по молекулярна генетика към Института по молекулярна биология към БАН. Автор е на повече от 20 научни публикации в реферирани международни и национални списания.
Д-р инж. Аспарух Камбуров
Главен асистент в катедра „Маркшайдерство и геодезия“ на МГУ „Св. Иван Рилски“ и е зам.-председател на Асоциацията на младите полярни изследователи (APECS) – България.
Д-р инж. Таня Славова
Специалист по обща, висша и приложна геодезия и популяризатор на науката. През 2016 г. защитава дисертация на тема, свързана с локализирането на пещери. Работи в областта на ГИС и ГНСС технологиите.
Д-р Ивайло Николов
Работил в Лаборатория по молекулярна генетика, след което специализира в Германия и Франция, където защитава и докторската си дисертация.

Д-р Стефан Лалковски
Главен асистент във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климнет Охридски“
Д-р Петър Янков
Завършил специалност „Екология“ във Биологическия факултет на „Софийския университет” и е един от основателите на БДЗП.
Д-р Ивайло Пеев
Завършил Българска филология в СУ. Автор е на редица научни публикации в областта на славистиката и съвременното изкуствознание
Джероум Глен
Съосновател и ръководител на Проект Милениум – един от най-влиятелните мозъчни тръстове в света.

Антония Хубанчева
Магистър по екология от Софийския университет и асоцииран сътрудник към Националния природонаучен музей при БАН в София.
Александрина Ал-Джасем
Дипломиран магистър по молекулярна биология от Софийски университет и победител в състезанието за популярна наука „Лаборатория за слава Famelab“ за 2011 г.
Александра Тасева
Изучава фармация във Факултета по химия и фармация при СУ и е сред лекторите на тазгодишния Софийски фестивал на науката.
Александра Велева
Бакалавър и магистър специалност “художествено стъкло“ в Нов български университет.

Марсел Фенс
Професионален фотограф, доброволец към Софийския зоопарк и запален любител на природата и животните.
Елена Златева
Завършила английска филология в Софийския университет. В момента е преподавател в частно училище с интереси към проблемите на образованието и възпитанието.
Тихомир Стефанов
Ихтиолог от Националния природонаучен музей (НПМ) към БАН
Ваньо Везиров
Студент по медицина в Медицински университет София. Финалист е в състезанието Лаборатория за слава FameLab през 2014.