Новите учители - кои са съвременните педагогически подходи, които вече се използват в българските училища

23 Март 2020 13:25
Новите учители - кои са съвременните педагогически подходи, които вече се използват в българските училища
Новите учители - кои са съвременните педагогически подходи, които вече се използват в българските училищаНовите учители - кои са съвременните педагогически подходи, които вече се използват в българските училища

Училище “Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки и предприемачество. Изграждаме млади хора с развито чувство за общност, грижа за околната среда, интерес в науката и умения за себепознание. В училището работи сплотен отбор от професионалисти с различен опит и разнообразни иновативни идеи. Учителите, които преподават много ефективно, могат да поставят високи критерии особено когато оценката на учителя и професионалното му развитие са насочени към повишаване на качеството на преподаване.

●      Ние подготвяме учениците как да учат, а не как да се явят на изпит.

●      Преподаваме с фокус към ученика чрез проблемно-базирано обучение, основано на компетентности.

Нашият екип е квалифициран за преподаване през проблемно-базирано обучение (Problem-based learning), което представлява:

- преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения, вместо заучаване на информацията наизуст;

-  развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите;

-  развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на казуси;

-  развиване на способността за саморегулиране;

-  стимулиране на креативност и иновативност.

Различното при този тип обучение е динамичният начин на преподаване, който води до по-добро затвърждаване на знанията, стимулира мотивацията на учениците и ги окуражава да развиват способностите си, така че да са адекватни на пазара на труда в XXI век.

Като част от Стратегията за иновации на училището успешно внедрихме G Suite - в преподаването и в администрацията. Провеждаме уроците в гимназиалните класове направо “в облака”.

“Училище в облака” е нова програма за българското образование, създадена за учители, които имат знания и умения за разработване и адаптиране на ресурси или учебно съдържание чрез използване на технологиите. Планът за случването на този процес е по модел, валидиран от Колумбийския университет, Ню Йорк, САЩ.

Ползваме Google Classroom при преподаването, което позволява оптимизация на учебния час и повече фокус върху конкретния ученик.

Като част от общността на Google обучителите имаме достъп до ресурси и контакти, чрез които можем да учим и подобряваме работата си.
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ